02 September 2015

Tijdelijke opvang van vluchtelingen in Autotron

Autotron Rosmalen

Rosmalen, woensdag 2 september 2015 - Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vanwege de actuele toestroom van vluchtelingen noodopvang te realiseren in Autotron Rosmalen. De noodopvang is voor maximaal 500 vluchtelingen.

De belangrijkste mededeling is dat alle evenementen gewoon doorgang kunnen vinden. Meer informatie vindt u verderop in dit schrijven.

Binnen twee weken worden de eerste vluchtelingen verwacht. De opvang in het EvenTron-gedeelte van Autotron duurt tot 1 oktober. Daarna wordt de opvang tot eind december (en eventueel korter als dat mogelijk is) gerealiseerd in een paviljoentent aan de rand van het buitenterrein. Omwonenden en bedrijven in de naaste omgeving worden verder door de gemeente geïnformeerd.

Er komen momenteel veel vluchtelingen naar Nederland om asiel aan te vragen. Zij hebben hun huis en haard achtergelaten op de vlucht voor oorlogsgeweld. De toestroom is zo groot dat het COA ze niet meer op kan vangen in de bestaande centra.

Logistiek en evenementen
Vanuit Autotron Rosmalen doen we er samen met gemeente, politie en COA alles aan om de noodopvang in goede banen te leiden. Logistiek en organisatorisch gezien wordt alles zo op elkaar afgestemd dat de losstaande activiteiten, (voorbereiding van) evenementen en de opvang elkaar niet in de weg zitten. Daarom kunnen alle in Autotron Rosmalen geplande evenementen gewoon doorgang vinden.

De noodopvang is sober van aard. De mensen worden voorzien in eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Begeleiding van de asielzoekers wordt verzorgd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers samen met andere instanties zoals Vluchtelingenwerk.

Veiligheidsmaatregelen
In het belang van zowel de vluchtelingen zelf als gebruikers/bezoekers worden er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen.


Nieuwsbrief


banner

banner