Privacy statement

Inleiding

De door u aan Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Waar in deze privacy verklaring ‘Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.’ staat vermeld, worden daar tevens onder begrepen de aan Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. gelieerde vennootschappen, welke gespecificeerd staan in deze verklaring.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• Het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten;

• Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;

• Informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. bekende gegevens; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (persoonsgegevens@autotron.nl);

• Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

• Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten.

Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V., deze is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1381453.

Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies

Op de websites van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvangt u altijd van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. of haar dochtermaatschappijen zelf.

Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Verder zal Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.. uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

• We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie;

• We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;

• We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren);

• We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of

• Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. of onze Disclaimer & Copyright notice.

Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. over u heeft vastgelegd, waarvoor Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u via een e mail naar persoonsgegevens@autotron.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Postbus 142 - 5240 AC Rosmalen richten tot Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.

Indien u niet langer e-mailings van Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e mail te sturen aan persoonsgegevens@autotron.nl of schriftelijk verzoek te sturen aan Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Postbus 142 - 5240 AC Rosmalen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt u op elk moment op de site raadplegen. Een wijziging zal door middel van een prominente aankondiging weergegeven worden op onze site.

Aansprakelijkheid

Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

De volgende partijen zijn gelieerd aan Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.:

• Americahal Exploitatie B.V.
• Aqua Zoo Friesland Exploitatie B.V.
• Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.
• Aviodrome Exploitatie B.V.
• Beekse Bergen Exploitatie B.V.
• B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem)
• Contacta Zeeland B.V.
• DaVinci Cinema Goes B.V.
• De Buitenjan Exploitatie B.V.
• Dierenpark Overloon Exploitatie B.V.
• Dierenrijk Europa Exploitatie B.V.
• Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V.
• Expo Groep B.V.
• Expo Haarlemmermeer B.V.
• FDH B.V.
• IJsselhallen Exploitatie Maatschappij B.V.
• Indoor Brabant B.V.
• Libéma Events B.V.
• Libéma Exhibitions B.V.
• Libéma Fun Factory B.V.
• Libéma Party Company B.V.
• Libéma Prof Cycling B.V.
• Libéma Sales B.V.
• Libéma Catering B.V.
• Libéma Event Services B.V.
• Exploitatiemaatschappij Sportiom B.V.
• Safari Resort Exploitatie B.V.
• TT Exploitatie B.V.
• Vrijetijdspark Dierenbos Exploitatie B.V.
• Zeelandhallen Exploitatie B.V.
• 2XPO B.V.

Contact
Autotron Rosmalen Exploitatie B.V.
Adres: Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen
E-mail: persoonsgegevens@autotron.nl
Telefoon: 073-5282200


Nieuwsbrief


banner

banner